19 Tem 2018 Perşembe

HASTALIKLAR / HASTALIK ETKENLERİ         

(alfabetik dizin)

A

B

C

D

E

F

G

H

I-İ

K

L

M

N

O-Ö

P

Q-R

S-Ş

T

U-Ü

V

W-Y-Z

*   Bildirimi zorunlu hastalıklar

‡  “Akut gastroenteritler” kapsamında

§  S.pneumoniae ve H.influenzae tip b sürveyansları kapsamında

#  “Viral hemorajik ateş sendromu” kapsamında

$  Sürveyans kapsamında yer almamakla birlikte Lejyoner hastalığı ile birlikte incelenmektedir.

 

A

A Grubu beta-hemolitik streptokok

Achantamoeba sp (bkz. Serbest yaşayan amip enfeksiyonları)

Actinomycosis (bkz. Aktinomikoz)

Afrika Tripanozomiyazı (bkz.Tripanozomiyaz)

AIDS [kazanılmış immün yetmezlik sendromu]*

Ak Piedra (bkz. Piedra)

Akariyaz (bkz. Enfestasyonlar, diğer)

Akciğer kelebeği hastalığı (bkz. Paragonimiyaz)

Akdeniz benekli ateşi

Aktinomikoz

Akut epidemik hemorajik konjonktivit (bkz. Enterovirüs enfeksiyonları)

Akut gastroenteritler*

Akut solunum yetmezliği sendromu [SARS-CoV]*

Altıncı hastalık (bkz. HHV-6 ve HHV-7 enf.)

Amerika Tripanozomiyazı (bkz. Tripanozomiyaz)

Amibiyaz*

Amip enfeksiyonları, intestinal ve diğer (bkz. Amibiyaz)*

Amip enfeksiyonları, serbest yaşayan (bkz. Serbest yaşayan amip enf.)

Amip keratiti (bkz. Serbest yaşayan amip enfeksiyonları)

Anaplasma enfeksiyonu [Anaplazmoz; Anaplasma phagocytophilum]

Ancylostoma duodenale enfeksiyonu (bkz. Kancalı kurt enfeksiyonları)

Anogenital herpes (bkz. Herpesvirüs enf.)

Antifungal direnç

Antimikrobiyal direnç (AMD)*

Apatojen intestinal protozoonlar

Askariyaz [Ascaris lumbricoides enf.]

Aspergilloz [Aspergillus sp enfeksiyonu]

Avian influenza [Kuş Gribi]*

 

Başa dön 


B

B Grubu beta-hemolitik streptokok

Babesiyoz

Bacillus anthracis (bkz. Şarbon)*

Bacillus cereus enfeksiyonu*,‡

Bakteriyel menenjitler*,§

Bakteriyel pnömoniler*,§

Bakteriyel vajinoz (bkz. Vajinitler)

Balantidiyaz [Balantidium coli enf.]

Balık tenyası (bkz. Difilobotriyaz)

Balkan Gribi (bkz. Q ateşi)*

Bartonelloz

Basilli dizanteri (bkz. Shigella sp enf.)*

Batı Nil Virüsü enfeksiyonu [West Nile Virus enfeksiyonu]*

Beşinci hastalık (bkz. Parvovirüs enf.)

Beyaz Piedra (bkz. Piedra)

Bilariyaz (bkz. Şistozomiyaz)*

Bit, pire, uyuz etkeni enfestasyonları

Blastomikoz

Blastosistoz [Blastocyctis sp enf.]

Boğmaca [Bordetella pertussis enf.]*

Borrelia burgdorferi (bkz. Lyme hastalığı)*

Botulismus*

Brugia sp enfeksiyonu (bkz. Filaryaz)

Bruselloz*

 

Başa dön 


 

C-Ç

Campylobacter sp enfeksiyonu*

Candida albicans ve diğer Candida sp (bkz. Kandidoz)

Chagas hastalığı (bkz. Tripanozomiyaz)

Chickenpox (bkz. Varicella Zoster virüs enfeksiyonları)*

Chickungunya ateşi*

Chlamydia pneumoniae (bkz. Chlamydophila pnömonisi)

Chlamydia trachomatis [CYBE enf.]*

Chlamydophila pnömonisi

Chromoblastomycosis (bkz. Kromomikoz ve Feomikotik apse)

Clonorchis sp. enfeksiyonları (bkz. Opistorşiyaz ve Klonorşiyaz )

Clostridium difficile enfeksiyonu

Clostridium perfiringens enfeksiyonu*,‡

Coxiella burnetii (bkz. Q ateşi)*

Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Yeni Varyant [nvCJD]*

Cryptococcus neoformans enfeksiyonu (bkz. Kriptokokkoz)

Cryptosporidium sp (bkz. Kriptosporidiyoz)*

Cüzzam (bkz. Lepra)*

Cyclospora sp (bkz. Siklosporiyaz)

Cystoisospora belli enfeksiyonu (bkz. Sistoizosporiyaz)

Cytomegalovirus [CMV] (bkz. Sitomegalovirüs enfeksiyonları)

Çengelli solucan enfeksiyonları (bkz. Kancalı kurt enfeksiyonları)

Çiçek hastalığı*

Çocuk felci [Poliomyelit]*

Çöl ateşi (bkz. Koksidioidomikoz)

 

Başa dön 


 

D

Delta hepatit (bkz. Hepatit B ve D)*

Demodikoz [Demodex enfestasyonu]

Dengue ateşi [hemorajik ateş ve şok sendromu]*,#

Deri-Derialtı Mikozları

Dermatofitozlar

Deri larva göçü (bkz. Kutanöz larva migrans)

Dicrocoelium dendriticum enfeksiyonu (bkz. Dikroselyaz)

Dientamoeba fragilis enfeksiyonu

Difilobotriyaz

Difteri*

Dikroselyaz

Diphyllobothrium latum enfeksiyonu (bkz. Difilobotriyaz)

Dirofilariyaz [Dirofilaria enfeksiyonu]

Dolaşım sistemi mikozları

 

Başa dön 


 

E

EBV enfeksiyonu (bkz. Eppstein-Barr virüs enfeksiyonları)

Echinococcus granulosus enfeksiyonu (bkz. Kistik ekinokokkoz)*

Ekinokokkoz (bkz. Kistik ekinokokkoz)*

Ekzantema subitum (bkz. HHV-6 ve HHV-7 enfeksiyonları)

Ekzantematöz ateş [Boston ekzantemi] (bkz. Enterovirüs enfeksiyonları)

Ekzantemli veziküler stomatit (bkz. Enterovirüs enfeksiyonları)

Endemik (ithal) mikozlar

Enfeksiyöz parotit (bkz. Kabakulak)*

Enfestasyonlar (diğer)

Entamoeba histolytica enfeksiyonu (bkz. Amibiyaz)*

Enterik ateş (bkz. Tifo ve Paratifo)*

Enterobiyaz [Enterobius vermicularis]

Enterohemorajik E.coli [EHEC]*

Enterovirüs enfeksiyonları

Epidemik hepatit (bkz. Hepatit A)*

Epidemik ne-A, ne-B hepatiti (bkz. Hepatit E)*

Epidemik tifüs*

Epidermophyton sp enfeksiyonu (bkz.Dermatofitozlar)

Epstein-Barr Virüs [EBV] enfeksiyonları

Erişkin viral gastroenteriti (bkz. Norovirus enfeksiyonu)*

Eritema enfeksiyozum (bkz. Parvovirüs enfeksiyonları)

Erizipel (bkz. A Grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonları)

 

 

Başa dön 


 

F

Fasciola gigantica (bkz. Fasiyoliyaz)

Fasciola hepatica (bkz. Fasiyoliyaz)

Fasciolopsis buski enfeksiyonu (bkz. Fasiyolopsiyaz)

Fasiyoliyaz [Fascioliasis]

Fasiyolopsiyaz [Fasciolopsiasis]

Feomikotik apse (bkz. Kromomikoz ve Feomikotik apse)

Fırsatçı mikozlar

Fil hastalığı (bkz. Filaryaz)

Filariyaz

Francisella tularensis (bkz. Tularemi)*

Fusaryoz

 

Başa dön 


 

Giardiyaz [Giardia intestinalis enf.]*

Gonore [Gonokokkal enfeksiyon]*

Göz-kulak mikozları

Granulomatöz amibik ensefalit (bkz. Serbest yaşayan amip enfeksiyonları)

 

 

Başa dön 


 

H

Haemophilus menenjiti [Haemophilus influenzae invaziv hastalık]*

Hansen hastalığı (bkz. Lepra)*

Hantavirüs enfeksiyonları*

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar (bkz. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar)*

Helicobacter pylori enfeksiyonu

Hemorajik sarılık (bkz. Leptospiroz)*

Hepatit A*

Hepatit B ve D*

Hepatit C*

Hepatit E*

Hepatitler (bkz. Viral hepatitler, Genel)*

Herpes simplex (bkz. Herpesvirüs enf.)

Herpes Zoster (bkz. Varicella Zoster virüs enfeksiyonları)*

Herpesvirüs enfeksiyonları

HHV-4 [Human Herpesvirüs 4] (bkz. Eppstein-Barr virüs enfeksiyonları)

HHV-6 ve HHV-7 enfeksiyonları

HHV-8 [Human Herpesvirüs 8] (bkz. İnsan Herpervirüs-8 enfeksiyonu)

HIV enfeksiyonu*

Hidatidoz (bkz. Kistik ekinokokkoz)*

Hirudiniyaz (bkz. Enfestasyonlar, diğer)

Histoplazmoz [Histoplasma capsulatum enfeksiyonu]

Hortaea werneckii enfeksiyonu (bkz.Tinea nigra)

HPV enfeksiyonu (bkz. İnsan Papillomavirüs enfeksiyonu)

HSV-1 ve HSV-2 enfeksiyonları (bkz. Herpesvirüs enfeksiyonları)

Human Papillomavirüs (HPV) (bkz. İnsan Papillomavirüs enfeksiyonu)

Hymenolepiyaz [Hymenolepis sp enf.]

 

 

Başa dön 


 

I-İ

İç organlar larva göçü (bkz. Visseral larva migrans)

İmpetigo (bkz. A Grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonları)

İnfeksiyöz hepatit (bkz. Hepatit A)

İnfeksiyöz mononükleoz [IM] (bkz. Epstein-Barr virüs enfeksiyonları)

İnfluenza [Mevsimsel]

İnsan granulositik anaplazmozu - erlihyozu (bkz. Anaplasma enfeksiyonu)

İnsan Herpesvirüs-8 enfeksiyonu

İnsan Papillomavirüs enfeksiyonu

İntestinal sarkosistoz (bkz. Sarkosistoz)

İnvaziv pnömokokkal hastalık [Streptococcus pneumoniae enfeksiyonu]

İzosporiyaz (bkz. Sistoizosporiyaz)

 

 

Başa dön 


 

 

K

Kabakulak [Mumps]*

Kala-azar [Visseral leishmaniasis]*

Kancalı kurt enfeksiyonları (N. americanus, A. duodenale)

Kandidoz

Kaposi sarkomu (bkz. İnsan Herpesvirüs-8 enfeksiyonu)

Kara Piedra (bkz. Piedra)

Kedi-tırmığı hastalığı (bkz. Bartonelloz)

Kelebek hastalığı, akciğer (bkz. Paragonimiyaz)

Kelebek hastalığı, karaciğer (bkz. Fasiyoliyaz)

Kene enfestasyonu

Kene-kaynaklı ensefalit [Tick-borne ensefalit; TBE]*

Kıl kurdu (bkz. Enterobiyaz)

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA)*

Kızamık [Measles]*

Kızamıkçık [Rubella]*

Kist hidatik (bkz. Kistik ekinokokkoz)*

Kistik ekinokokkoz*

Klamidya pnömonisi (bkz. Chlamydophila pnömonisi)

Klonorşiyaz (bkz. Opistorşiyaz ve Klonorşiyaz )

Koksidioidomikoz

Kolera*

Konjenital kızamıkçık sendromu (KKS)*

Köstebek hastalığı (bkz. Kutanöz larva migrans)

Kriptokokkoz

Kriptosporidiyoz*

Kromoblastomikoz (bkz. Kromomikoz ve Feomikotik apse)

Kromomikoz ve Feomikotik apse

Kuduz ve Kuduz Riskli Temas*

Kuş gribi (bkz. Avian influenza)*

Kutanöz larva migrans

Kutanöz leishmaniasis (bkz. Şark Çıbanı)*

 

 

Başa dön 


 

L

Larva migrans, kutanöz (bkz. Kutanöz larva migrans)

Larva migrans, visseral (bkz. Visseral larva migrans)

Legionella sp enfeksiyonları (bkz. Lejyoner hastalığı)*

Leishmaniasis, kutanöz (bkz. Şark Çıbanı)*

Leishmaniasis, visseral (bkz. Kala-azar)*

Lejyoner hastalığı*

Lenfatik filaryaz (bkz. Filaryaz)

Lepra*

Leptospiroz*

Listeriyoz [Listeria monocytogenes enf.]*

Lyme hastalığı*

 

 

Başa dön 


 

M

Maduromikoz; Madura Ayağı (bkz. Ömiçetom)

Malarya (bkz. Sıtma)*

Malassezia furfur enfeksiyonu (bkz. Pityriazis versicolor)

Marsilya humması (bkz. Akdeniz benekli ateşi)

Meningokokkal hastalık*

Mezbaha ateşi (bkz. Q ateşi)*

Microsporidia enfeksiyonları (bkz. Mikrosporidiyoz)

Microsporum sp enfeksiyonları (bkz. Dermatofitozlar)

Miçetoma (bkz. Ömiçetom)

Mikoplazma pnömonisi

Mikrosporidiyoz

Miyazlar

Mukormikoz (bkz. Deri-derialtı mikozları)

Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu (bkz. Tüberküloz)*

Mycoplasma pneumoniae enfeksiyonu (bkz. Mikoplazma pnömonisi)

 

 

Başa dön 


 

N

Naegleria sp enfeksiyonu (bkz. Serbest yaşayan amip enfeksiyonları)

Necator americanus enfeksiyonu (bkz. Kancalı kurt enfeksiyonları)

Neisseria gonorrhoeae (bkz. Gonore)*

Neisseria meningitidis (bkz. Meningokokkal hastalık)*

Neonatal tetanoz (bkz. Tetanoz ve neonatal tetanoz)*

Nezle [Coryza] (bkz. Viral solunum yolu enfeksiyonları)

Nocardia sp enfeksiyonu (bkz. Nokardiyoz)

Nokardiyoz

Norovirüs enfeksiyonu*

Norwalk-like disease (bkz.Norovirus enf.)*

 

 

Başa dön 


 

O-Ö

Oksiyür (bkz. Enterobiyaz)

Oküler larva migrans (bkz. Visseral larva migrans)

Ömiçetom

Ömikotik miçetom (bkz.Ömiçetom)

Onkoserkiyaz [Onchocerca volvulus enf.]

Opisthorchis enfeksiyonları (bkz. Opistorşiyaz ve Klonorşiyaz )

Opistorşiyaz ve Klonorşiyaz

Oroya ateşi (bkz. Bartonelloz)

 

 

Başa dön 


 

P

Papatasi ateşi (bkz. Tatarcık humması)

Paragonimiyaz [Paragonimus sp enf.]

Parakoksidioidomikoz

Paratifo (bkz. Tifo ve Paratifo)*

Parvovirüs enfeksiyonları

Pediküloz (bkz. Bit, pire, uyuz etkeni enfestasyonları)

Penisilyum marneffoz [Penicillium marneffei enfeksiyonu; Penisilloz]

Piedra

Piedraia hortae (bkz. Piedra)

Pire enfestasyonu (bkz. Bit, pire, uyuz etkeni enfestasyonları)

Pithiriyaz (bkz. Bit, pire, uyuz etkeni enfestasyonları)

Pityriazis versicolor

Plague (bkz. Veba)*

Pneumocystis (carini) jirovecii enfeksiyonu (bkz. Pnömosistoz)

Pnömokok enfeksiyonu (bkz. İnvaziv pnömokokkal hastalık)*

Pnömosistoz

Poliomyelit (bkz. Çocuk felci)*

Pontiac ateşi [non-pnömonik lejyonelloz] (bkz. Lejyoner hastalığı)*,$

Posttransfüzyon ne-A ne-B hepatiti (bkz. Hepatit C)*

Primer amibik meningoensefalit (bkz. Serbest yaşayan amip enfeksiyonları)

Puerperal sepsis (bkz. A Grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonları)

 

 

Başa dön 


 

Q-R

Q-ateşi [Qery fever]*

Quintana ateşi (bkz. Bartonelloz)

Respiratory syncytial virüs (bkz. RSV enfeksiyonları)

Rickettsia prowazekii enfeksiyonu (bkz. Epidemik tifüs)*

Rinit, akut viral (bkz. Viral solunum yolu enfeksiyonları)

Rinosporidiyoz [Rhinosporidium seeberi enfeksiyonları]

Roseola infantum (bkz. HHV-6 ve HHV-7 enfeksiyonları)

Rotavirüs enfeksiyonu*

RSV enfeksiyonları

Rubella (bkz. Kızamıkçık)*

Rubeola (bkz. Kızamık)

 

 

Başa dön 


 

S-Ş

Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar*

Salmonella Paratyphi enfeksiyonu (bkz. Tifo ve Paratifo)*

Salmonella sp [tifo-dışı salmonelloz]*

Salmonella Typhi (bkz. Tifo ve Paratifo)*

Sandfly fever virüs enfeksiyonu (bkz. Tatarcık humması)

Santral sinir sistemi mikozları

Sarcocystis sp enfeksiyonu (bkz. Sarkosistoz)

Sarı humma [Yellow fever]*

Sarkosistoz

SARS (bkz. Akut solunum yetmezliği sendromu; SARS-CoV)*

Serbest yaşayan amip enfeksiyonları

Serum hepatiti (bkz. Hepatit B ve D)*

Shigella sp enfeksiyonu*

Sıtma*

Sifiliz*

Siklosporiyaz

Siper ateşi (bkz. Bartonelloz)

Sistiserkoz (bkz. Tenya enfeksiyonları)

Sistoizosporiyaz

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonları

Siyah piedra (bkz. Piedra)

Skabiyez (bkz. Bit, pire, uyuz etkeni enfestasyonları)

Soğuk algınlığı (bkz. Viral solunum yolu enfeksiyonları)

Solunum sistemi mikozları

Sporotrikoz [Sporothrix schenckii enf.]

Streptococcus agalactiae (bkz. B Grubu streptokok enfeksiyonları)

Streptococcus pneumoniae (bkz. İnvaziv pnömokokkal hastalık)*

Streptococcus pyogenes (bkz. A Grubu beta-hemolitik streptokok)

Streptokokkal farenjit/tonsillit (bkz. A Grubu beta-hemolitik streptokok)

Streptokoksik yenidoğan sepsisi (bkz. B Grubu streptokok enfeksiyonları)

Streptokoksik septisemi (bkz. B Grubu streptokok enfeksiyonları)

Strongiloidiyaz [Strongyloides stercoralis enfeksiyonu]

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)*

Subakut spongioform ensefalopati (bkz. Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Yeni Varyant)*

Suçiçeği (bkz. Varicella Zoster virüs enf.)*

Şarbon*

Şark Çıbanı [Kutanöz leishmaniasis]*

Şistozomiyaz [üriner]*

 

 

Başa dön 


 

T

Taenia saginata [sığır şeridi; intestinal form] (bkz. Tenya enfeksiyonları)

Taenia solium [domuz şeridi] (bkz. Tenya enfeksiyonları)

Tatarcık humması

Tavşan ateşi (bkz. Tularemi)*

Tenya enfeksiyonları

Tetanoz ve Neonatal Tetanoz*

Tick-borne ensefalit [TBE] (bkz. Kene-kaynaklı ensefalit)*

Tifo ve Paratifo*

Tinea nigra

Toksokariyaz (bkz. Visseral larva migrans)

Toksoplazmoz*

Trahom*

Trench fever (bkz. Bartonelloz)

Trichirus trichiura enfeksiyonu (bkz. Trişiruyaz)

Trichomonas vaginalis (bkz. Trikomoniyaz)

Trichophyton sp enfeksiyonları (bkz. Dermatofitozlar)

Trichosporon sp (bkz. Piedra)

Trikomoniyaz

Trikosporonoz

Tripanozomiyaz

Trişinelloz [Trişinoz]*

Trişuriyaz

Tüberküloz*

Tularemi*

Tungiyaz [Kum güvesi enfestasyonu] (bkz. Enfestasyonlar, diğer)

 

 

Başa dön 


 

U-Ü

Uyku hastalığı (bkz. Tripanozomiyaz)

Uyuz (bkz. Bit, pire, uyuz etkeni enfestasyonları)

Üç gün ateşi (bkz. Tatarcık humması)

Ürogenital sistem mikozları

 

 

Başa dön 


 

V

Vajinitler [Vajinit, Vulvit, Vulvovajinit]

Varicella Zoster virüs [VZV] enfeksiyonları*

Veba*

Verruga peruana (bkz. Bartonelloz)

Veziküler stomatit (bkz. Enterovirüs enfeksiyonları)

Viral gastroenteritler*,‡

Viral hemorajik ateş sendromu*

Viral hepatitler (akut)*

Viral konjonktivitler

Viral solunum yolu enfeksiyonları

Visseral larva migrans

Vulvo-vajinal kandidoz (bkz. Vajinitler)

 

 

Başa dön 


 

W-Y-Z

Weil Hastalığı (bkz. Leptospiroz)*

West-Nile Virus (bkz. Batı Nil virüsü enf.)*

Wuchereria bancrofti (bkz. Filaryaz)

Yellow fever (bkz. Sarı Humma)*

Yersinia sp enfeksiyonu*

Yüzeyel mantar enfeksiyonları

Zigomikoz

Zona zoster (bkz. Varicella Zoster virüs enfeksiyonları)