rskk

Laboratuvar Sürveyansları

sur-uamdss
sur-uepla
sur-tulsa

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası Dünya Sağlık Örgütü tarafından 16-22 Kasım 2015 olarak belirlendi.

 

Antibiyotik direnci, tüm dünyada halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biridir. Öncelikle sağlık çalışanları, yöneticiler, politikacılar, eğitimciler ve toplumda direnç sorununun önemi ve antibiyotiklerin akılcı kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması gerekmektedir. Bu sorunu bu kadar ciddi kılan bir durum da; mikroorganizmaların çok hızlı direnç geliştirmesine karşın bu mikroorganizmaların tedavisinde kullanılabilecek yeni antibiyotiklerin artık geliştirilememesidir. Günümüzde artık mevcut antibiyotiklerin tümüne dirençli bakterilerle gelişen, hiç tedavi şansı olmayan enfeksiyonlar gözlenebilmektedir.


Bilindiği üzere Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi (ECDC) tarafından 18 Kasım "Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise 18 Kasım gününü içine alan haftayı "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" olarak ilan etmiştir. Bu amaçla, 16-22 Kasım 2015 tarihleri arasında tüm dünyada eş zamanlı olarak bu çalışmaların ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.


Dünya Sağlık Örgütü bu hafta kapsamında antibiyotik direncinin önlenmesi ve farkındalığın arttırılması için çok paydaşlı bir yaklaşım öngörmektedir. Bu amaçla, sağlık sektörü yanında gıda, tarım ve hayvancılık, eğitim, ordu, basın, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışılması önerilmektedir. Özellikle halkın hekimlere antibiyotik reçetelenmesi konusunda baskı yapmaması, hekimlerin ise doğru tanı sonrası uygun antibiyotiği uygun süre ve dozda, en uygun yoldan, kültür ve antibiyogram test sonuçlarına göre reçetelemesi konularına öncelik verilmelidir. Ayrıca, el hijyeni gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi de önem arz etmektedir. Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır.